Hamilelik sürecinde düşündüren konulardan birisidir isim konusu. Çevremizdeki insanlar da farklı isim önerilerinde bulunabilir.
Bebeğinizin ismi kadar anlamı da önemli. Sizler için bebek isimlerini bir araya getirdik ve karar vermesi kolay olsun diye alfabetik listeler halinde sizlere sunduk. Listemizde en çok kullanılan isimler olduğu gibi daha önce hiç duymadığınız en yeni isimler de mevcut.
Karar vermenize yardımcı olması açısından beğendiğiniz isimleri not almayı unutmayın.

İsimler Anlamı
ObenErkek deve
ObuzKarların erimesiyle oluşan ufak dere
OflazGürbüz, yakışıklı, güzel giyinen, eflatun rengi
OganGüçlü, kuvvetli
OgünGüler yüzlü kimse, güleç
OğanGüçlü, kuvvetli
OğulErkek evlat, kovandan çıkan arı topluluğu
OğulcanÇok sevilen çocuk
OğurUğur, samimi, içten
OğuzTürk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman, genç, güçlü, sağlam
OğuzerSağlam, güçlü, iyi yürekli yiğit
OğuzhanYiğit han, oğuzların efsanevi kahramanı
OkanÖğrenme, anlayışlı, oğuz
OkayOk gibi doğru, ay gibi parlak
OkayerOk gibi doğru, ay gibi yiğit
OkmanOkçu, ok atan kimse
OktayÖfkeli, sinirli
OlcaSavaşta ele geçirilen mal, savaş ganimeti
OlcayBahtlı, talihli, şans
OlgunBilgi ve görgüce gelişmiş
OlgunerBilgi ve görgüce gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek
OltunSaygı gösterilen ol, saygın ol
OluşOlma işi, olma biçimi var oluş
OmaySeçkin, seçilmiş
OnatUygun, münasip, iyi ahlâklı
OnurKişinin kendi öz saygısı, iç değeri, insanın kendine olan saygısı
OnuralOnur sahibi ol
OnurhanOnurlu hükümdar
OrayAteş gibi kızıl renkli ay
OrçunSağlam adam, bir görevde, birinden boşalan yere gelen kimse, ardıl
OrhanOsmanlı imparatorluğu’nun ikinci sultanı orhan gazi’nin adından kent kağanı
OrhunOrta Asya’da büyük bir ırmak
OrtaçTepe, kendine miras kalan kimse; bir hükümdarlığın tahtına geçecek kimse, veliaht
OrtunOrtanca kardeş
OskayNeşeli, şen, mutlu
OsmanHz. Muhammed’in damadı, üçüncü halife
OytunKutsal, mübarek
OzanSazla şiir söyleyen halk şairi
OzanerŞair ve yiğit