Hamilelik sürecinde düşündüren konulardan birisidir isim konusu. Çevremizdeki insanlar da farklı isim önerilerinde bulunabilir.
Bebeğinizin ismi kadar anlamı da önemli. Sizler için bebek isimlerini bir araya getirdik ve karar vermesi kolay olsun diye alfabetik listeler halinde sizlere sunduk. Listemizde en çok kullanılan isimler olduğu gibi daha önce hiç duymadığınız en yeni isimler de mevcut.
Karar vermenize yardımcı olması açısından beğendiğiniz isimleri not almayı unutmayın.

İsimlerAnlamı
YadeHatıra
YadenurYad etmek, kutsal ışık
YadigarBir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse
YağanGökten dökülen
YağmurGökten damlalar halinde düşen su
YaprakAğaç ve bitkilerin yeşil kısımları
YankıEko, sesin çarpıp gelmesi
YarenArkadaş, yakın dost
YaseminÇiçekleri güzel kokulu bir bitki
YaylaDeniz yüzeyinden yüksek, yaz mevsiminde oturulan serin ve yüksek yerler
YazgülüBaharın ilk günlerinde doğan kız çocuğuna verilen bir ad
YazelBölüştüren, dağıtan, paylaştıran
YazmiraYazın gökte parlayan yıldız
YektaTek, eşsiz
YeldaYılın en uzun gecesi
YelizGüzel, aydınlık, ferah
YeşimDeğerli bir taş
YezdaZerdüştlük inancına göre iyilik tanrısının ismi
YezdanZerdüştlerin iyilik tanrısı
YıldızGökyüzündeki ışıklı gök cisimlerinin her biri
YoncaBaşak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli çayır bitkisi
YosunÇiçeksiz bitkilerin, suların yüzünde ve dibinde bulunan bir türü
YudumSıvı içerken ağza alınan miktar
YurdagülYurduna güzellik katan kimse
YurdanurYurdun ışığı olan kimse
YusraKolaylık
YüsraHuzur, refah